Privacybeleid

PREAMBULE

Dit privacybeleid informeert u over hoe MDCV SARL de informatie gebruikt en beschermt, indien nodig, wanneer u deze site toegankelijk maakt vanaf de volgende URL: https: // chateauberne-vin. Com/

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid waarschijnlijk op elk moment wordt gewijzigd of aangevuld door MDCV SARL, met name om te voldoen aan een juridische of technologische ontwikkeling. In een dergelijk geval zal de datum van de update duidelijk bovenaan dit beleid worden geïdentificeerd. Deze wijzigingen betrekken de gebruiker zodra hij online heeft geplaatst. De gebruiker moet daarom dit privacybeleid regelmatig raadplegen om hun mogelijke wijzigingen te lezen.

 

Artikel 1. Partijen

Dit privacybeleid is van toepassing tussen MDCV SARL, onder "The Publisher", en iedereen die verbinding maakt met de site, hierna "de internetgebruiker".

Artikel 2. Definities  

"Site -inhoud": elementen van allerlei soorten gepubliceerd op de site, of niet door een intellectueel eigendomsrecht, zoals teksten, afbeeldingen, ontwerpen, presentaties, video's, diagrammen, structuren, databases of software.

"Internetgebruiker": iedereen die verbinding maakt met de site.

"Site": url toegankelijke website

https://chateauberne-vin.com/, evenals subsites, spiegellocaties, portals en URL-variaties ermee.

Artikel 3. Toepassingsveld https://chateauberne-vin.com/.com

Dit privacybeleid is van toepassing op elke internetgebruiker. De eenvoudige verbinding en/of navigatie op de site zal uw volledige acceptatie van dit privacybeleid hebben. Klik bovendien op "OK, accepteer alles" in de informatiebanner met betrekking tot cookies die op de site worden weergegeven, neemt
Uw bevestiging van deze acceptatie. Je erkent in hetzelfde feit dat je ze volledig hebt geleerd en accepteert zonder beperking.

De internetgebruiker erkent het bewijs van de automatische opnamesystemen van "The Publisher" en, behalve voor hem om tegengesteld te zijn.

Acceptatie van dit privacybeleid veronderstelt de kant van internetgebruikers dat ze genieten van de wettelijke capaciteit die nodig is voor dit of dat ze minstens 16 jaar oud zijn, of falen dat ze de autorisatie van een tutor of een curator hebben als ze niet in staat zijn, van Hun wettelijke vertegenwoordiger als ze jonger zijn dan 16, of zelfs zij een mandaat hebben als ze handelen namens een rechtspersoon.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens

Over het algemeen kunt u de site bezoeken zonder vrijwillig persoonlijke informatie over u te communiceren. In elk geval bent u op geen enkele manier verplicht om deze informatie vrijwillig te verzenden naar "de uitgever".

In geval van weigering kunt u echter niet profiteren van bepaalde informatie of services die u hebt gevraagd. Als zodanig kan "de uitgever" in sommige gevallen worden meegenomen om u te vragen om uw naam, voornaam, e -mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie in te voeren. Door deze informatie te verstrekken, accepteert u uitdrukkelijk dat deze wordt verwerkt door MDCV SARL, voor de doeleinden die in dit document worden aangegeven en voor de doeleinden die aan het einde van elke vorm worden teruggeroepen.

In overeenstemming met de algemene voorschriften voor gegevensbescherming (AVG) die op 14 april 2016 door het Europees Parlement zijn aangenomen en de Nationale Wetgeving die van kracht is, biedt "The Publisher" u de volgende informatie:

4.1 Identiteit van de controller

De manager van de verzameling en gegevens die op de site worden verwerkt, is MDCV SARL.

4.2 Identiteit van de afgevaardigde van de gegevensbescherming

De identiteit van de afgevaardigde van de gegevensbescherming is MDCV SARL.

4.3 Gegevensverzameling door "The Publisher"

4.3.1 verzamelde gegevens

4.3.1.1 Gegevens verzameld tijdens navigatie

Wanneer u op de site bladert, stemt u ermee in dat "de uitgever" de informatie verzamelt met betrekking tot uw gebruik van de site; tot de inhoud die hij raadpleegt en waarop hij klikt; naar uw demografische gegevens; naar het gebruikte apparaat en de softwareomgeving; naar tracers, webbakens, webopslag, advertentie -identificatiegegevens
uniek; verbindingsgegevens (tijdschema's, geraadpleegd pagina's, IP -adres, enz.); en/of aan de webpagina's die vóór of na het gebruik van de site zijn bezocht.

4.3.1.2 Gegevens verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het verzenden van een email

Het gebruik van het contactformulier door de internetgebruiker veronderstelt de verzameling door "de uitgever" van de volgende persoonlijke gegevens: naam, voornaam, e -mailadres, informatie vrijwillig verzonden door de internetgebruiker voor de zorg voor zijn bestand.

Internetgebruikers die niet de vereiste informatie willen verstrekken voor het gebruik van het contactformulier, kunnen geen bericht naar "de uitgever" rechtstreeks van de site verzenden.

4.3.1.3 Gegevens verzameld tijdens de activiteit van het verzenden van nieuwsbrieven

Als onderdeel van het verzenden van zijn nieuwsbrief, moet "The Publisher" mogelijk uw e -mailadres verzamelen en behandelen.

4.3.2 INTALITEITEN IN HET VERZAMEL VAN PERSOONLIJKE GAATGAARS

De gegevens die tijdens de navigatie zijn verzameld, zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking met het doel van:

- Initieel juridische procedures;

- Controleer de identiteit van internetgebruikers;

- Zorgen en verbeteren van de veiligheid van de site;

- Ontwikkel, exploiteren, verbeteren, verstrekken en beheren van de site;

- Stuur informatie en neem contact op met de gebruiker, inclusief per e-mail, telefoon- en pushmelding;

- Deel inhoud op de site met andere mensen of om deze mensen hun overleg of hun mening bekend te maken, via de delen van sociale netwerken;

- contextualiseer en verbetert de ervaring van de internetgebruiker;

- target advertentie -inhoud;

- vermijd illegale of illegale activiteit;

- Respecteer de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de site.

De gegevens verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het verzenden van een e -mail zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking met het doel van:

- contractuele verplichtingen uitvoeren;

- Initieel juridische procedures;

- Controleer de identiteit van internetgebruikers;

- Stuur informatie en neem contact op met de gebruiker, inclusief per e-mail, telefoon- en pushmelding;

- target advertentie -inhoud;

- vermijd illegale of illegale activiteit;

- Respecteer de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de site.

De gegevens die zijn verzameld tijdens de activiteit van het verzenden van een nieuwsbrief zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking met het doel van:

- Stuur informatie over nieuws.

4.3.3 Wettelijke behandelingsbasis

De gegevens die tijdens de navigatie zijn verzameld, hebben als wettelijke basis het legitieme belang van "de uitgever", namelijk het uitvoeren van een gedragsanalyse op de site en het verkrijgen van een verbeterde beveiliging en werking van de site.

De gegevens verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het verzenden van een e -mail hebben een legitiem belang van "de uitgever" als wettelijke basis, namelijk de verwerking van uw verzoek.

De gegevens die zijn verzameld tijdens de activiteit van het verzenden van een nieuwsbrief hebben de wettelijke basis van de toestemming van de betrokken personen.

4.3.4 Gegevensontvangers

De verzamelde gegevens kunnen alleen worden bekeken door "The Publisher" en worden nooit visualiseerbaar gemaakt door een natuurlijke persoon met de derde partij.

 

4.3.5 Persoonlijke gegevensbehoudperiode

Persoonlijke gegevens verzameld tijdens de navigatie worden voor een redelijke tijd bewaard die nodig is voor de juiste toediening van de site en voor maximaal 12 maanden.

Persoonlijke gegevens verzameld bij het gebruik van het contactformulier worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en tot 12 maanden nadat de missie is uitgevoerd ten behoeve van de internetgebruiker.

Na de retentieperiode verbindt "de uitgever" zich ertoe om de gegevens van de betrokken personen permanent te verwijderen.

4.3.6 Veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden onder veilige omstandigheden bewaard, volgens de huidige manier van de techniek, in overeenstemming met de bepalingen van de algemene voorschriften voor gegevensbescherming en de nationale wetgeving van kracht.

4.4 Rechten respect

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u kunt uitoefenen door te schrijven naar ons postadres 2400 Chemin de Bern, 83780 Flayosc of door ons online contactformulier in te vullen.

4.4.1 Recht op informatie, toegang en communicatie van gegevens

U hebt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die u aangaan.

Vanwege de verplichting van beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonlijke gegevens, wat de verantwoordelijkheid is van "de uitgever", wordt uw verzoek alleen verwerkt als u het bewijs van uw identiteit levert, met name door de productie van een scan van uw geldige identiteit Document (in het geval van een verzoek van ons speciale elektronische formulier) of een ondertekende fotokopie van uw geldige identiteitsdocument (in het geval van een geadresseerd verzoek
Schriftelijk), beide vergezeld van de vermelding "Ik getuig over de eer dat de kopie van dit identiteitsdocument in overeenstemming is met het origineel. Gedaan aan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ”, gevolgd door uw handtekening.

Om u te helpen bij uw aanpak, zult u het vinden hier Een e -mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

4.4.2 Recht op rectificatie, verwijdering en het recht om de gegevens te vergeten

U hebt de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens aan te vragen, bij te werken, te vergrendelen of zelfs te wissen, wat kan bewijzen dat het mogelijk is.

U kunt ook algemene en specifieke richtlijnen definiëren met betrekking tot het lot van persoonlijke gegevens na uw overlijden. Indien nodig kunnen de erfgenamen van een overleden persoon rekening houden met de dood van hun geliefde en/of om de nodige updates uit te voeren.

Om u te helpen bij uw aanpak, zult u het vinden hier Een e -mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

4.4.3 Oppositierecht tegen gegevensverwerking

U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Om u te helpen bij uw aanpak, zult u het vinden hier Een e -mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

4.4.4 Data Portability Law

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een overdraagbaar, open en leesbaar formaat.

4.4.5 Het recht om de behandeling te beperken

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens door "de uitgever" te vragen, is beperkt. Uw gegevens kunnen dus alleen worden bewaard en niet langer worden gebruikt door "de uitgever".

4.4.6 Reactie Deadlines

"De uitgever" verbindt zich om te reageren op uw verzoek om toegang, rectificatie of oppositie of een ander aanvullend verzoek om informatie binnen een redelijke tijd die niet meer dan 1 maand na de ontvangst van uw verzoek kan bedragen.

4.4.7 Klacht bij de bevoegde autoriteit

Als u bedenkt dat "de uitgever" niet voldoet aan zijn verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u een klacht of een verzoek naar de bevoegde autoriteit sturen. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL waarnaar u hier een verzoek kunt sturen.

4.5 verzamelde gegevens overdracht

4.5.1 overdracht naar partners

"De uitgever" informeert u dat we een beroep doen op providers die gemachtigd zijn om de verzameling en verwerking van de gegevens die u ons heeft gecommuniceerd te vergemakkelijken. Deze providers kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden en hebben gegevens op de site verzameld.

"The Publisher" heeft eerder de uitvoering door haar aanbieders van adequate garanties en naleving van strikte voorwaarden voor vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming, bijvoorbeeld via Privacy Shield States-United States, verzekerd.

De internetgebruiker stemt ermee in dat de verzamelde gegevens door "de uitgever" worden verzonden aan zijn partners en het onderwerp zijn van verwerking door deze partners binnen het kader van de diensten van de derde partij, namelijk:

Kwaliteit Partner Land Ontvanger Politieke behandeling
vertrouwelijkheid

Google Analytics USA Subcontractor (Privacy Shield) Ontwikkeling van commerciële statistieken om te genereren
Rapporten over interacties van internetgebruikers. https://policies.google.com/privacy

Google Maps onderaannemer USA (Privacy Shield) Interactieve kaartservice en geolocatie. https://policies.google.com/privacy

YouTube -onderaannemer USA (Privacy Shield) Streaming Video Sharing Service. https://policies.google.com/privacy

 

4.5.2 Overdracht bij aanvraag of gerechtelijke beslissing

De internetgebruiker is het er ook mee eens dat "de uitgever" de gegevens die aan elke persoon zijn verzameld, communiceert over de aanvraag van een staatsinstantie of door gerechtelijke beslissing.

4.5.3 overdracht als onderdeel van een fusie of overname

Als "de uitgever" betrokken is bij een fusie, een verkoop van activa, een financieringsoperatie, een liquidatie of faillissement of in een overname van alle of een deel van haar activiteit door een ander bedrijf, stemt de internetgebruiker in dat de verzamelde gegevens worden verzonden door "De uitgever" aan dit bedrijf en dat dit bedrijf de verwerking van persoonlijke gegevens beheert waarnaar wordt verwezen in dit vertrouwelijkheidsbeleid in plaats van "de uitgever".

Artikel 5. Beleid met betrekking tot tracers/cookies

Tijdens uw eerste verbinding met de website "Uitgever" wordt u op de hoogte gebracht door een banner bovenaan of onderaan uw scherm dat informatie met betrekking tot uw navigatie waarschijnlijk wordt opgeslagen in bestanden met de naam "Cookies". Ons beleid om cookies te gebruiken, stelt u in staat om de bepalingen die we implementeren beter te begrijpen in termen van navigatie op onze website. Het informeert u met name over alle cookies die op onze website aanwezig zijn, hun doel, en geeft u de procedure om ze te configureren.

5.1 Gebruik van tracers/cookies

"De uitgever" kan als uitgever van deze website een cookie en andere tracer implementeren op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel, enz.) Om u vloeistof en optimale navigatie op ons te garanderen website.

"Cookies" (of getuigen van de verbinding) zijn kleine tekstbestanden met beperkte grootte waarmee we uw computer, tablet of mobiel kunnen herkennen om de services die we aanbieden te personaliseren.

Om u beter te verlichten over de informatie die cookies identificeren, vindt u hieronder een tabel met de verschillende soorten cookies die waarschijnlijk worden gebruikt op de site "Uitgever", hun naam, hun doel en hun duur van behoud.

5.2 Touriac -doeleinden

Met behulp van de informatie in de gebruikte tracers en cookies kan "de uitgever" de aanwezigheid en het gebruik van de site analyseren en, indien nodig, navigatie faciliteren en verbeteren, prospectieactiviteiten uitvoeren, commerciële statistieken ontwikkelen of gericht zijn advertenties.

5.3 gebruikte tracers

 

Partnerfinaliteit
Behandeling van de partneraandoeningen

Google Analytics -uitwerking
Commerciële statistieken. https://policies.google.com/technologies/types

Google Maps -service
van interactieve kaarten en geolocatie. https://policies.google.com/technologies/types

YouTube -service
het delen van videostreaming. https://policies.google.com/technologies/types

5.4 Configuratie van uw voorkeuren op cookies

Tijdens uw eerste verbinding met de "uitgever" -website verschijnt een banner kort informatie met betrekking tot de aanbetaling van cookies en soortgelijke technologieën bovenaan of onderaan uw scherm. Deze banner waarschuwt u dat door uw navigatie op de website van "The Publisher" voort te zetten (door te scrollen, door op verschillende elementen van de site te klikken of bijvoorbeeld door een nieuwe pagina te laden), u de aanbetaling van cookies op uw terminal accepteert. U wordt ook geacht uw overeenkomst te hebben gegeven aan de storting van cookies door op het pictogram "OK, Accepteren" rechts van de banner aan de bovenkant of onderkant van uw scherm te klikken.

5.4.1 Cookies vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (CNIL), zijn bepaalde cookies vrijgesteld van de voorafgaande verzameling van uw toestemming voor zover deze strikt zijn
nodig voor de werking van de website of hebben het exclusieve doel om communicatie op elektronische middelen toe te staan ​​of te vergemakkelijken. Deze omvatten cookies van sessie, authenticatie, load balancing -sessie en personalisatiekoekjes van uw interface. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door "de uitgever".

5.4.2 Cookies die de eerdere verzameling van uw toestemming vereisen

Deze vereiste betreft cookies uitgegeven door derden en die zijn gekwalificeerd als "persistent" voor zover ze in uw terminal blijven tot hun wissen of vervaldatum.

Dergelijke cookies die worden uitgegeven door derden, hun gebruik en hun aanbetaling zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Deze cookie -familie brengt koekjes voor het meet van het publiek, advertentiekoekjes en het delen van cookies op sociale media samen.

Cookies van het publieksmeting stellen statistieken vast met betrekking tot de aanwezigheid en het gebruik van verschillende elementen van de website (zoals de inhoud/pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens zijn betrokken bij het verbeteren van de ergonomie van de website "L'Aditor".

5.5 Maximale houdbaarheid van de tracers

De tracers zijn bedoeld om gedurende een periode van maximaal 13 maanden op de computerpositie van de internetgebruiker te worden gehouden. Deze gegevens worden onder veilige omstandigheden bewaard, volgens de huidige middelen van de techniek, in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming en de nationale wetgeving van kracht.

5.6 Oppositie tegen het gebruik van tracers

5.6.1 Faculteit van oppositie tegen het gebruik van tracers

U kunt de cookie -aanbetaling op elk gewenst moment accepteren of weigeren.

De internetgebruiker kan het gebruik van tracers elke keer verwijderen of deactiveren door de parameters van de browser te wijzigen of de instellingsinterface te gebruiken die door de site wordt aangeboden en beschikbaar op de eerste verbinding bovenaan of onderaan de startpagina, door te klikken op de " Personaliseer "icoon rechts van de banner. Het is mogelijk om de site zonder tracers te raadplegen. Bepaalde extra functies van de site kunnen
Niet om te werken als de internetgebruiker het gebruik van tracers heeft uitgeschakeld, zoals navigatie -indicatoren, interactieve kaarten en streamingvideo's.

5.6.2 Parametrie

Voor meer informatie over Cookie Control -tools kunt u hier de speciale pagina over de CNIL -website raadplegen.

5.6.2.1 Navigator -instellingen

Elke internetbrowser biedt zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. De gebruiker kan zijn navigatiesoftware configureren zodat cookies worden afgewezen, systematisch of volgens zijn emittent. De gebruiker kan ook zijn navigatiesoftware configureren zodat hun acceptatie of weigering van cookies stipt wordt voorgesteld, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen.

Voor het beheer van cookies en de keuze van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het Help -menu van de browser, waarmee we kunnen weten hoe we de wensen ervan in termen van cookies kunnen wijzigen:

Voor internet explorer;

Voor safari;

Voor Chrome;

Voor Firefox;

Voor opera.

5.6.2.2 Configuratie door middel van complementaire modules

De gebruiker kan ook het verzamelen van persoonlijke gegevens configureren door extra modules te installeren.

Voor meer informatie over Cookie Control -tools kunt u hier de speciale pagina over de CNIL -website raadplegen.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 Wettelijke bescherming van site -inhoud

Site -inhoud kan worden beschermd door auteursrechten- en databasewet. Elke vertegenwoordiging, reproductie, vertaling, aanpassing of transformatie, integraal of gedeeltelijk, illegaal uitgevoerd en zonder de toestemming van "de uitgever" of zijn begunstigden of begunstigden vormt een overtreding van boeken i en III van de intellectuele eigendomscode en zal waarschijnlijk Geef aanleiding tot gerechtelijke procedures voor namaak.

6.2 Contractuele bescherming van site -inhoud

De internetgebruiker gaat contractueel in de richting van "de uitgever" om de inhoud van de site niet te gebruiken, te reproduceren of te vertegenwoordigen, ongeacht of zij worden beschermd door een recht van intellectueel van onroerend goed, op een ander einde dan dat van hun lezen door een robot of een navigator. Dit verbod is niet van toepassing op robots
van indexering met als enig doel de inhoud van de site te scannen voor indexeringsdoeleinden.

Artikel 7. Laatste bepalingen

7.1 Wijzigingen

Dit vertrouwelijkheidsbeleid kan op elk gewenst moment worden gewijzigd door "de uitgever" De voorwaarden die van toepassing zijn op de internetgebruiker zijn die van kracht zijn tijdens de verbinding met de site, elke nieuwe verbinding met de site die acceptatie vervoert indien nodig nieuwe voorwaarden.

7.2 Vol

De nietigheid van een van de clausules van dit contract zal niet resulteren in de nietigheid van de andere clausules van het contract of het contract als geheel, wat hun volledige effect zal behouden en gedragen. In een dergelijke hypothese zullen de partijen de bepaling moeten vervangen die is geannuleerd door een geldige bepaling die overeenkomt met de geest en het object van de huidige bepaling.

7.3 Niet-verheerlijking

Het gebrek aan oefening door "de uitgever" van de rechten die door deze worden erkend, kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een vrijstelling om de rechten te beweren.

7.4 Talen

Deze voorwaarden worden in het Frans aangeboden.

7.5 beledigende clausules

De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op naleving van de imperatieve bepalingen van de consumentencode met betrekking tot beledigende clausules in contracten die zijn gesloten tussen een professional en een consument.

Artikel 8. Geschillen

8.1 Toepasselijke wet

Dit privacybeleid is onderworpen aan de toepassing van de Franse wetgeving en de Europese voorschriften, met name de Europese verordening voor gegevensbescherming.

8.2 arbitrage

Elk geschil met betrekking tot dit contract of met betrekking tot IT zal worden bepaald door middel van arbitrage in overeenstemming met de basis van de familitre van het Digital Arbitration and Mediation Institute.