Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden - Internet

De SARL MDCV is bedoeld om wijnen op de markt te brengen met zijn klanten waaraan het de beste service wil bieden. Deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna "CGV" zijn geschreven in deze geest. Ze zijn van toepassing op al onze prijzen, het annuleren van de vorige en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De bepalingen van onze GTC prevaleren boven die van de speciale aankoopvoorwaarden van de klant die alleen waard zijn die niet zijn voorzien en geregeld door onze GTC en binnen de limiet van hun schriftelijke acceptatie door de SARL MDCV.

Artikel 1 - Toepassingsveld

Deze CGV's zijn van toepassing, zonder beperking of reserve voor elke aankoop van goederen en producten ('de goederen' of 'producten') aangeboden door de SARL MDCV ('de verkoper' of 'de leverancier') voor consumenten en klanten geen professionals ('klanten (' klanten of de klant of consument of consumenten) op haar website www.chateauberne-vin.com, hierna "de site". Toegang tot de site is gratis en gratis.

De belangrijkste en essentiële kenmerken van wijnen en producten worden op de site gepresenteerd.

De klant moet het lezen vóór het plaatsen van bestellingen. De keuze en aankoop van een product is de enige verantwoordelijkheid van de klant.

De SARL MDCV is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een hoofdstad van 971.000 euro, waarvan het hoofdkantoor Route de la Garde Freinet, Château des Bertrands, 83340 Le Cannet Des Maurures bevindt.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitsluiting van alle andere voorwaarden, en in het bijzonder die van toepassing zijn op andere productmarketingcircuits.

Deze CGV's zijn op elk moment toegankelijk op de site en zullen indien nodig de overhand hebben op een andere versie of een ander tegenstrijdig document. De GTC wordt beschikbaar gesteld aan consumenten op de site via de Hypertext Link "Algemene voorwaarden" waar ze direct beschikbaar zijn; Ze kunnen op verzoek ook aan de consument worden meegedeeld.

De consument verbindt zich door zijn bestelling en deze GTC te valideren om grote capaciteit te hebben.

Tenzij het anders bewezen, vormen de gegevens die zijn vastgelegd in het computersysteem van de verkoper, het bewijs van alle transacties gesloten met de klant.

In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft de klant op elk moment een recht op toegang, rectificatie en oppositie tegen al zijn persoonlijke gegevens door te schrijven, per post en in het rechtvaardigen van zijn identiteit, in SARL MDCV Route de la Garde Freinet, Château des Bertrands, 83340 Le Cannet des Mauren.

De klant verklaart dat zij deze GTC hebben gelezen en hebben ze geaccepteerd door het vak voor dit doel te controleren vóór de implementatie van de online bestelprocedure en de algemene gebruiksvoorwaarden van de site. Tenzij het anders bewezen, zijn de gegevens die zijn vastgelegd door de SARL MDCV het bewijs van alle transacties die door de SARL MDCV en de klant zijn doorgegeven via de site.

De validatie van het bestellen van producten door de klant wordt opgenomen zonder beperking of reserve van deze GTC's.

Deze CGV's die kunnen worden onderworpen aan latere wijzigingen, de versie die van toepassing is op de aankoop van de klant is die van kracht op de site op de datum van het bestellen van de bestelling.

De op de site gepresenteerde producten worden te koop aangeboden voor Europese gebieden.

Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen zullen waarschijnlijk verschuldigd zijn. Zij zullen de verantwoordelijkheid zijn en zijn de enige verantwoordelijkheid van de klant.

De wijzigingen in deze GTC zijn afdwingbaar tegen de gebruikers van de site vanuit hun online put en kunnen niet eerder van toepassing zijn op de transacties.

Artikel 2 - Bestellingen

De klant selecteert de producten die hij op de site wil bestellen, volgens de volgende voorwaarden: de klant kiest zijn producten en klikt op "Toevoegen aan de mand". Dan gaat de klant naar zijn mandje, controleert of de informatie correct is en  Hij zal zijn betaalmethode kiezen. Hij moet op "Valideren" klikken. Dan moet hij verbinding maken met zijn account of er een maken en de betaling moet doen.

De contractuele informatie wordt in het Frans gepresenteerd en is het onderwerp van bevestiging op het moment van de validatie van de bestelling door de klant.

Voor bestellingen die uitsluitend op internet worden geplaatst, wordt de registratie van een bestelling op de website van de verkoper uitgevoerd wanneer de klant deze CGV accepteert Door het box te controleren dat hiervoor is opgegeven en valideert zijn bestelling. De klant heeft de mogelijkheid om de details van hem te verifiëren

Bestelling, de totale prijs en corrigeer eventuele fouten voordat ze de acceptatie bevestigen (artikel 1127-2 van het burgerlijk wetboek). Deze validatie impliceert de acceptatie van alle CGV's en vormt een bewijs van het verkoopcontract.

De verkoop van producten wordt pas als definitief beschouwd na het sturen van de klant om de acceptatie van de bestelling door de verkoper te bevestigen, per e -mail en na de verzameling met de hele prijs.

Elke bestelling die op de site wordt geplaatst, vormt de training van een contract dat op afstand tussen de klant en de verkoper wordt afgesloten.

SARL MDCV behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te annuleren of te weigeren van een klant met wie er een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

Alle wijzigingen in de bestelling door de klant, behalve dat de uitoefening van zijn terugtrekkingsrecht alleen door de verkoper binnen de limiet van zijn mogelijkheden kan worden gehouden en op voorwaarde dat u elektronisch aan de verkoper wordt op de hoogte gebracht, op een dag tenminste vóór de geplande Datum voor de levering van de bestelde producten. Indien nodig zullen deze wijzigingen aanleiding geven tot de oprichting van een nieuwe facturering en een aanpassing van de prijs.

In het geval dat deze wijzigingen niet door de verkoper konden worden aanvaard, worden de bedragen die door de klant worden betaald aan hem teruggegeven binnen een maximale periode van twee maanden na de kennisgeving van de onmogelijkheid om de wijzigingen van de verkoper aan de klant te accepteren aan de klant (tenzij hij liever van een krediet profiteert).

Artikel 3 - Prijzen

De wijnen en producten die door de verkoper worden aangeboden, worden verstrekt tegen de prijzen die van kracht zijn op de site, bij het registreren van de bestelling door de verkoper. De prijzen worden uitgedrukt in euro's, waaronder belasting.

De prijzen houden rekening met eventuele verlagingen die door de verkoper zouden worden verleend onder de op de site gespecificeerde voorwaarden.

Deze prijzen zijn stevig en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsperiode, zoals aangegeven op de site, waarbij de verkoper de wet voorbehoudt, exclusief deze geldigheidsperiode, om de prijzen te allen tijde te wijzigen.

Ze omvatten niet de verwerkings- en management- en transportkosten, die bovendien worden gefactureerd, onder de voorwaarden die op de site worden aangegeven en berekend vóór de plaatsing van de bestelling.

De aangevraagde betaling van de klant komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

Een factuur wordt opgericht door de verkoper en toegekend aan de klant bij het verstrekken van de bestelde producten.

Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden

De prijs is betaalbaar contant, volledig op de dag van de bestelling door de klant, volgens de voorwaarden die zijn opgegeven in het artikel "Bestellingen" hierboven, door beveiligde betalingsroutes

- door bankkaart, Visa, MasterCard, Soul

- door persoonlijke of bankcontrole

In het geval van betaling per bankcontrole moet deze worden uitgegeven door een bank die domicileerde op het vasteland van Frankrijk of in Monaco.

De verzameling van de cheque wordt gemaakt bij ontvangst.

Betalingsgegevens worden uitgewisseld in gecodeerde modus.

De verkoper is niet verplicht om de door de klant bestelde producten te verstrekken als de prijs niet eerder op hem is ingesteld onder de voorwaarden en hierboven aangegeven.

De betalingen van de klant worden pas als definitief beschouwd na een effectieve verzameling van de bedragen die de verkoper verschuldigd zijn.

 

 

Artikel 5 - Producten Levering - Deadlines en kosten van de levering

De producten in opdracht van de klant worden geleverd door Road Carriers (Schenker Jewel of Alloin ...) binnen deadlines van 3 tot 30 dagen na de definitieve validatie van de bestelling van de klant en dit volgens de leveranciers van levering, onder de voorwaarden onder de voorwaarden In deze GTC's voorzien van de speciale verkoopvoorwaarden die gezamenlijk aan de klant in deze CGV's worden gegeven, aan het adres dat door de klant wordt aangegeven bij het bestellen op de site.

De verkoper verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de producten van de klant te verstrekken, als onderdeel van een middelenverplichting en binnen de hierboven gespecificeerde tijd.

Als de bestelde producten niet beschikbaar zijn, zal de verkoper de klant onmiddellijk de consument informeren en kan hij hem een ​​product van kwaliteit en een equivalente prijs aanbieden.

Als de bestelde producten niet zijn verstrekt Binnen 30 dagen na de bestelling, voor een andere oorzaak dan overmacht of het feit van de klant, kan de verkoop worden opgelost op het schriftelijke verzoek van de klant onder de voorwaarden die zijn voorzien in artikelen L 216-2 L 216-3 en L241-4 van de consumentencode. De door de klant betaalde bedragen worden vervolgens binnen veertien dagen na de datum van opzegging van het contract aan hem teruggegeven, exclusief een vergoeding of behouden.

In het geval van een specifiek verzoek van de klant betreffende de voorwaarden voor het verlenen van diensten, schriftelijk geaccepteerd door de serviceprovider, zullen de gerelateerde kosten onderworpen zijn aan een volgende extra extra facturering.

Bij afwezigheid van reserveringen of klachten die uitdrukkelijk door de klant zijn uitgegeven bij het ontvangen van de producten, worden zij beschouwd als in overeenstemming met de bestelling, in kwantiteit en kwaliteit.

De klant heeft 14 dagen na de levering van de producten om dergelijke reserveringen of klachten schriftelijk te geven, met alle gerelateerde ondersteunende documenten, met de verkoper.

Geen enkele klacht kan geldig worden geaccepteerd in geval van niet -naleving van deze formaliteiten en deadlines door de klant.

De verkoper zal de klant zo snel mogelijk en op zijn kosten vergoeden, volgens de voldoende voorwaarden en goedgekeurd door de klant, de producten waarvan het gebrek aan naleving naar behoren door de klant zal zijn bewezen.

Artikel 6 - duur van het aanbod

De online verkoopaanbiedingen op de site zijn geldig, bij afwezigheid van een indicatie van een bepaalde duur, zolang de producten op de site verschijnen en binnen de grenzen van beschikbare aandelen.

Artikel 7 - Recht op terugtrekking

De klant heeft, in overeenstemming met de wet van een optrekkingsperiode van 14 dagen van ProductontvangstOm zijn terugtrekking recht met de verkoper uit te oefenen en zijn bestelling te annuleren, zonder redenen te moeten rechtvaardigen of boete te betalen, tot het einde van de uitwisseling of terugbetaling.

Het recht van intrekking kan worden uitgeoefend per post -post gericht aan het adres van de SARL MDCV of een e -mail op het adres "emmerce@mdcvfr.com" waarin de bestelling wordt vermeld die deze terugtrekking betreft volgens het formuliermodel:

Intrekkingsformuliermodel

(Vul dit formulier alleen in en retourneer alleen als u zich uit het contract wilt terugtrekken)

Voor de aandacht van MDCV SARL, Route de la Garde-Freinet, Châeau des Bertrands, 83340 Le Cannet-Des-Maiures.

Ik/wij stellen u op de hoogte/melden door deze MA/onze intrekking van het contract met betrekking tot de verkoop van het onderstaande onroerend goed:

Besteld de ......./ ontvangen de ........

Naam van/(van) consument (s):

Adres van/(des) consument (s):

Handtekening van de consument (en):

Datum :

In het geval van de uitoefening van het recht van intrekking binnen de bovengenoemde periode, de prijs van de bestelde producten evenals initiële verzendkosten worden vergoed. Alleen retourkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant

De terugbetaling van de bedragen die daadwerkelijk door de klant zijn ingesteld, wordt uiterlijk 14 dagen na de ontvangst door de verkoper gemaakt over de kennisgeving van de opname van de klant.

Artikel 8 - Verantwoordelijkheid van de serviceprovider - Garantie

De verkoper garandeert, in overeenstemming met wettelijke bepalingen en zonder extra betaling, de klant, tegen enig gebrek aan naleving, afkomstig van een ontwerp of productiefout van de bestelde producten.

Om hun rechten te laten gelden, moet de klant de verkoper schriftelijk of per e -mail op de hoogte stellen van het bestaan ​​van nalevingsgebreken binnen maximaal 14 dagen na de levering van producten.

De verkoper zal de producten die als defect worden beschouwd, vergoeden of verhelpen of rechtzetten (zo ver mogelijk) zo snel mogelijk. De vergoeding wordt door krediet aan de bankrekening van de klant of door de bankcontrole aan de klant gedaan.

De garantie van de verkoper is beperkt tot de terugbetaling van producten die door de klant worden betaald en de verkoper kan niet worden beschouwd als verantwoordelijk of in gebreke blijven voor enige vertraging of niet -prestaties na het optreden van een overmacht die meestal wordt erkend door de Franse jurisprudentie.

De producten die via de site van de verkoper worden verstrekt, voldoen aan de geldende voorschriften in Frankrijk. De verantwoordelijkheid van de verkoper kan niet worden betrokken bij niet -naleving van de wetgeving van het land waarin de producten worden verstrekt, dat deze toebehoort aan de klant, die alleen verantwoordelijk is voor de keuze van de bestelde producten, om te controleren.

In overeenstemming met het decreet van 18 dé démé BRE 2017 in zijn artikel 1, is de verkoper die de naleving van het onroerend goed van het contract garandeert, het bedrijf: MDCV SARL Route de la Garde Freinet, Château des Bertrands, 83340 Le Cannet Des Maures.

De verkoper specificeert in overeenstemming met artikel 2 van hetzelfde decreet, dat deze vereist is uit de defecten van conformiteit van het onroerend goed met het contract onder de voorwaarden van artikel L.211-4 en de volgende van de consumentencode en verborgen defecten van het ding van het ding Verkocht onder de voorwaarden voorzien in artikelen 1641 en volgen van het burgerlijk wetboek.

Ten slotte geeft de verkoper in overeenstemming met artikel 3 van hetzelfde decreet dat wanneer hij fungeert als een wettelijke garantie voor naleving, ongeacht de commerciële garantie, de verkoper:

- Voordelen van een periode van twee jaar na de uitgifte van het onroerend goed om te handelen

- Vrees om te kiezen tussen de reparatie of vervanging van het onroerend goed, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden die zijn voorzien in artikel L 211-9 van de Consumer Code

is vrijgesteld van het melden van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan conformiteit van het onroerend goed gedurende de zes maanden na de levering van het onroerend goed. Deze periode wordt verhoogd tot vierentwintig maanden vanaf 18 maart 2016, behalve voor tweedehands goederen.

De verkoper geeft uiteindelijk aan dat de consument kan besluiten de garantie te implementeren tegen verborgen defecten van het ding dat wordt verkocht in de zin van artikelen 1641 van het burgerlijk wetboek en dat deze hypothese kan kiezen tussen de oplossing van het contract of een prijsverlaging of een prijsverlaging Verkoop in overeenstemming met artikel 1644 van het burgerlijk wetboek.

 

 

Artikel 9 - Het en vrijheden

In overeenstemming met de wet 78-17 van 6 januari 1978, wordt eraan herinnerd dat de persoonlijke gegevens die van de klant worden gevraagd noodzakelijk zijn voor de verwerking van hun bestelling en de oprichting van facturen in het bijzonder.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan alle partners van de verkoper die verantwoordelijk is voor de uitvoering, verwerking, beheer en betaling van bestellingen.

De verwerking van informatie die via de site is gecommuniceerd, is aan de CNIL verklaard.

De klant heeft, in overeenstemming met de nationale en Europese voorschriften die van kracht zijn van een recht van permanente toegang, wijziging, rectificatie en oppositie met betrekking tot informatie over hem. Zie CNIL -oppositievorm:

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposer-la-prospection-commerciale-par-telephone-sms-mail-courriers

Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en volgens de termen die op de site zijn gedefinieerd.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

De inhoud van de site is eigendom van de verkoper en haar partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.

Elke totale of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en zal waarschijnlijk een overtreding van namaak vormen.

Bovendien blijft de verkoper de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op foto's, presentaties, studies, tekeningen, modellen, enz., Voer (zelfs op verzoek van de klant) voor de levering van producten aan de klant. De klant onthoudt daarom van elke reproductie of exploitatie van genoemde studies, tekeningen, modellen, enz., Zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verkoper die deze kan conditioneren tot een financiële overweging.

Artikel 11 - Onvoorzien

Deze CGV sluiten uitdrukkelijk het wettelijke regime uit voor het onvoorziene plan dat in artikel 1195 van het burgerlijk wetboek voor alle bestellingen is voorzien. De verkoper en de klant doen daarom afstand van iedereen om de bepalingen van artikel 1195 van het burgerlijk wetboek en het regime van de daarin geplande regime te claimen, verbonden zich om zijn verplichtingen aan te nemen, zelfs als het contractuele saldo op zijn kop wordt gezet door omstandigheden die onvoorspelbaar waren tijdens de conclusie van de conclusie van De verkoop, zelfs als hun uitvoering buitensporig duur zou blijken te zijn en alle economische en financiële gevolgen zou dragen.

Artikel 12 - gedwongen uitvoering in natura

Bij wijze van afwijking van de bepalingen van artikel 1221 van het Burgerlijk Wetboek, zijn de partijen het erover eens dat in het geval van een inbreuk op de een of het andere van de partijen op zijn verplichtingen, het slachtoffer van het falen niet kan vragen om gedwongen uitvoering te vragen.

Artikel 13 - Force overmacht

De partijen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van hun verplichtingen, zoals beschreven in deze resultaat uit een geval van overmacht, binnen de zin van artikel 1218 van het burgerlijk wetboek.

De uitvoering van de verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht als deze tijdelijk is en niet groter is dan een duur van 30 dagen. Bijgevolg zullen de partijen, zodra de oorzaak van de opschorting van hun wederzijdse verplichtingen zal verdwijnen, al hun inspanningen leveren om de normale uitvoering van hun contractuele verplichtingen zo snel mogelijk te hervatten. Daartoe zal de voorkomende partij de andere waarschuwen voor de hervatting van zijn verplichting per geregistreerde brief met verzoek om bevestiging van ontvangst of een buitengerechtelijke wet. Als de belemmering definitief is of een duur van 30 dagen overschrijdt, zullen deze puur en eenvoudig worden opgelost volgens de methoden die zijn gedefinieerd in het artikel "Resolutie voor overmacht".

Artikel 14 - Contractresolutie

Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat de partijen dit contract automatisch kunnen oplossen, zonder dagvaarding of formaliteit in het geval van overmacht.

Artikel 15 - Toepasselijke wet - Taal

Deze CGV's en de operaties die het gevolg zijn, worden bestuurd en onderworpen aan de Franse wetgeving.

Deze GTC's zijn geschreven in het Frans. In het geval dat ze worden vertaald in een of meer vreemde talen, is alleen de Franse tekst geloof in het geval van een geschil.

Artikel 16 - Geschillen

Alle geschillen waaraan de aankoop- en verkoopactiviteiten zijn afgesloten bij de toepassing van de onderhavige voorwaarden Algemene verkoop zou kunnen leiden tot zowel hun validitis, hun interpretatie, hun uitvoering, hun beëindiging, hun gevolgen en hun gevolgen en die niet kunnen zijn opgelost tussen De verkoper en de klant worden onderworpen aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van de gewone wetgeving.

Deze GTC's zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. In overeenstemming met de bepalingen van de Consumer Code met betrekking tot de minnelijke geschillenbeslechting, MDCV SARL Houdt zich aan de dienst van de bemiddelaar van e-commerce van de Fevad (Federatie van e-commerce en verkoopafstand) waarvan de contactgegevens als volgt zijn: 60 Rue La Boétie-75008 Parijs- http://www.mediateurfevad.fr. Na een voorafgaande schriftelijke benadering van consumenten ten opzichte van Xxx, de service van de bemiddelaar kan worden ingevoerd voor elk consumentengeschil, waarvan de schikking niet zou zijn geslaagd. Klik om de verwijzingsvoorwaarden van de bemiddelaar te vinden hier.

Bij afwezigheid van een vriendschappelijke overeenkomst van de partijen, zal elk geschil dat voortvloeit uit de training, interpretatie of uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden of enige bestelling onderworpen zijn aan de jurisdictie van de Franse rechtbanken.

Naam van de bemiddelingsorganisatie: e-commerce federatie en verkoop op afstand

 

 

Artikel 17 - Pre -contractuele informatie - Acceptatie van de klant

De klant erkent dat de communicatie heeft gehad, voorafgaand aan de plaatsing van zijn bestelling en de conclusie van het contract, op een leesbare en begrijpelijke manier, van deze GTC's en alle informatie vermeld in artikel L. 221-5 van de Code of Code Consumptie, en in het bijzonder de volgende informatie:

- De essentiële kenmerken van wijnen en producten, gezien het gebruikte communicatiemedium

- de prijs van diensten en extra kosten (levering bijvoorbeeld);

- Bij afwezigheid van onmiddellijke uitvoering van het contract, de datum of periode waarop de verkoper zich ertoe verbindt de geordende producten te verstrekken;

- Informatie met betrekking tot de identiteit van de verkoper, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, als ze niet uit de context komen,

- informatie met betrekking tot juridische en contractuele garanties en hun implementatiemethoden;

- de kenmerken van de digitale inhoud en, indien nodig, tot de interoperabiliteit;

- de mogelijkheid om conventionele bemiddeling te gebruiken in het geval van een geschil;

- Informatie met betrekking tot het recht van intrekking (bestaan, voorwaarden, deadlines, methoden om dit recht en het type terugtrekking uit te oefenen), op de voorwaarden van beëindiging en andere belangrijke contractuele voorwaarden.

- De geaccepteerde betalingsmiddelen.

- De foto's ter illustratie van de producten vormen geen contractueel document, maar voldoen aan de geleverde producten.

Het feit voor een natuurlijke persoon (of legaal), om op de site te bestellen, neemt volledige hechting en acceptatie van deze GTC's en verplichting om de bestelde producten te betalen, die uitdrukkelijk wordt erkend door de klant, die met name afstand doet van een tegenstrijdige beschikbaar Document, dat niet -afdwingbaar zou zijn in de verkoper.

Fotocredits: Denis Faravel. De foto's die de producten illustreren zijn niet contractueel, maar in overeenstemming met de geleverde producten.

Ademe nummer : Fr202084_01iady